Teams

We vinden het als Beth Shalom belangrijk dat iedereen gezien en gekend wordt in onze gemeente. Daarom besteden we veel aandacht aan het kinder- en jongerenwerk en zijn er diverse huiskringen voor de volwassenen. Op deze plekken is er persoonlijke aandacht en delen we Gods liefde met elkaar.

In onze diensten en in het kinder- en jongerenwerk zijn ook diverse bands actief die de muzikale (bege)leiding verzorgen. Deze bands zijn samengesteld uit muzikale talenten van jong tot oud. 

 

Jongerenwerken

Connected
Lees meer

Connected

Hoi Jeugdige!
Speciaal voor jongeren in de leeftijd 16-21 heeft Beth Shalom een jeugdgroep. Twee keer in de maand, op vrijdagavond, komen wij bij elkaar. Dit zijn echt toffe avonden waarbij jongeren samenkomen om Jezus te zoeken en van Hem te leren. Wij hebben namelijk een passie voor Jezus!
Waarom? Wij weten dat Hij ons gemaakt en gered heeft. Jezus is de Zoon van God, maar Hij is ook onze vriend. Hij trekt met ons op en leeft met ons mee in alle dingen die we doen en meemaken. Jij bent meer dan welkom om dit samen met ons mee te beleven!

Wat doen wij zoal?
De ‘normale’ avonden zijn natuurlijk een supergezellige gelegenheid om christelijke jongeren van jouw leeftijd te ontmoeten. Maar het zijn natuurlijk ook avonden waarbij wij samen zingen en meer over het geloof leren. Dit proberen we altijd zo praktisch mogelijk toe te passen op ons eigen leven. Wij vinden het vooral ook erg belangrijk dat je samen je geloof deelt en geïnspireerd wordt door andere jongeren.
Daarnaast hebben wij regelmatig ontspanningsavonden, waarbij we bijvoorbeeld gaan schaatsen of lasergamen en gaan wij elk jaar met Pinksteren naar Opwekking.

Site 10
Lees meer

Site 10

Visie
Ons doel als tienerleiding is dat de tieners Jezus leren kennen als hun redder en verlosser en dat het ontzettend tof is om als tiener een keuze te maken voor Hem! Daarvoor is een leuke en veilige omgeving waar de tieners hun vrienden kunnen ontmoeten, onmisbaar. Deze omgeving is en wordt gecreëerd door ons tienerwerk in Beth Shalom. Zo leren ze dat het leuk is om naar de kerk te gaan en dat ze daar altijd terecht kunnen.

Onderwijs
We werken met het onderwijs van Youth for Christ dat speciaal is gemaakt voor tieners in deze leeftijdsgroep. De tienerleiding is erg enthousiast over dit onderwijs, omdat het eigentijds en pakkend is en het goed aansluit bij de levensfase van de tieners.

Wanneer?
Om de week is er op vrijdag een tieneravond. Deze avond ziet er ongeveer als volgt uit:
19:30 Inloop van de avond
20:00 Start van de avond
20:15 Verdieping op thema (uiteen in groepjes)
21:00 Ontspanning/spelletjes enz. (erg belangrijk voor het vormen van een hechte groep)
21:30 Einde tieneravond

Naast de ‘gewone’ tieneravonden zijn er ook ontspanningsavonden waarop we een toffe activiteit met elkaar gaan doen. Denk aan: lasergamen, levend stratego, speurtochten, film kijken en ga zo maar door. In het Pinksterweekend gaan we altijd met de hele groep naar het festival Opwekking. Daarnaast organiseert de tienerleiding ook elk jaar een leuke activiteit rondom Sinterklaas en een "nieuwjaarsborrel" om het nieuwe jaar samen in te luiden.

ShalomKidz
Lees meer

ShalomKidz

Kinderen zijn kostbaar voor God. Jezus zegt in Markus 10: 'Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God'
Daarom vinden wij het ook ontzettend belangrijk dat de kinderen in Beth-Shalom erbij horen!

Elke zondagochtend is er Shalomkidz!, speciaal voor alle kinderen van 0 jaar tot en met groep 8, in verschillende lokalen.
Met leeftijdsgenootjes komen de kinderen samen om van de Here Jezus te horen, samen te zingen, samen te bidden en natuurlijk samen een hoop gezelligheid te beleven.
Elke laatste zondag van de maand is er ofwel een Kidzpraise, fijn met elkaar zingen en aanbidden onder begeleiding van een band, of een Kinderdienst waarbij we een thema behandelen. Hier krijgen de kinderen een Bijbeltekst aangeleerd, wordt er samen uit de Bijbel gelezen en een leuk spel met elkaar gespeeld. Natuurlijk mag Jungle Jetje (Dj Dj) niet ontbreken bij deze kinderdienst!

Ben je benieuwd wie Dj Dj is..... kom dan een keertje bij ons op de kinderdienst, en neem je vriendje of vriendinnetje mee!

Ons doel met deze ochtenden is om de kinderen te laten beseffen dat God bestaat, dat Hij van de kinderen houdt en dat Hij hun Maker is. En dat zij een relatie met Hem mogen hebben, zodat zij door God gebruikt kunnen worden om de Blijde Boodschap door te geven aan anderen.

Kringen

Huiskringen
Lees meer

Huiskringen

Wat en voor wie?
In Beth Shalom bieden wij alle leden een eigen plek, zo ook in de diverse kringen.
Ieder nieuw lid van de gemeente kan terecht in een zogenaamde Welkomstkring, die in twee avonden inzicht geeft in het reilen en zeilen binnen Beth Shalom.
Elk nieuw lid en ieder die zich laat dopen, neemt deel aan een Fundamentenkring . Deze kring behandelt in 10 bijeenkomsten de fundamenten van het geloof. Daarna worden de volwassen leden ingedeeld in de Huiskringen.
Voor aanstaande bruidsparen (of belangstellenden) is er een Huwelijkscursus, waarin Bijbelse principes voor het huwelijk aangereikt en besproken worden.

Waarom huiskringen?
Beth Shalom wil een groot huisgezin zijn, maar om ieder persoonlijk aandacht te geven is de gemeente opgedeeld in zogenaamde huiskringen. Door deel te nemen in een relatief kleine groep, voelen gemeenteleden zich gemakkelijker gekend, vertrouwd en opgebouwd.
De bedoeling van de huiskring is, dat het een plaats mag zijn waar de kringleden samen de Heer zoeken in gebed, in lofprijs en aanbidding en samen het Woord van God delen. Daarnaast is er ruimte voor getuigenissen en het delen van wat je bezig houdt.
De huiskring bouwt dan ook op tot liefde en een actief geloofsleven, waardoor mensen als volwassen christenen in deze wereld staan.

De diverse huiskringen:
Beth Shalom kent 10 huiskringen; waaronder 1 voor jongvolwassenen: de Verdiepingskring.
De huiskringavonden worden thuis bij gemeenteleden gehouden en zijn zo veel mogelijk ingedeeld op locatie.

Waar en wanneer?
Er zijn vier huiskringen in Nijverdal, één in Raalte, één in Vriezenveen-Wierden, één in Den Ham e.o., twee in Almelo en één in Rijssen/Holten/Markelo. Daarnaast is er een donderdagavondkring en een kring voor jonge gezinnen met kinderen. De kringen vinden één keer per twee weken op de woensdagavond plaats bij 1 van de kringleden thuis.
De Verdiepingskring voor jongvolwassenen wordt één keer per twee weken op vrijdagavonden bij de kringleden thuis gehouden.

Verdiepingskring
Lees meer

Verdiepingskring

De verdiepingskring is bedoeld voor jong volwassenen van ca. 22-32 jaar. In principe is het een vervolg op de jeugd en ter overbrugging naar de, in onze gemeente, gebruikelijke huiskring. Het doel van de kring is om jou meer aansluiting en betrokkenheid te bieden en om bovenal je persoonlijke relatie met God meer te verdiepen. Daarnaast is het ontzettend leuk om geïnspireerd te worden door de verhalen en vragen van leeftijdsgenoten, om zo samen opgebouwd te worden.

Waar en wanneer?
Kringavonden worden iedere twee weken op de vrijdagavond gehouden. Een avond wordt door een gastspreker uit de gemeente vormgegeven of door kringleden zelf georganiseerd, met afwisselende onderwerpen en locaties bij kringleden thuis.

Voor vragen over de verdiepingskring kun je een mailtje sturen naar [email protected]

Muziek

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×