Jelle Borger – YWAM

Kia ora!

Mijn naam is Jelle Borger, gemeentelid van Beth-Shalom. In september 2013 vertrok ik richting Nieuw-Zeeland om een Discipelschap Training School (DTS) te volgen bij de christelijke zendingsorganisatie ‘Youth with a Mission’ (YWAM). Een DTS duurt normaal gesproken 5 maanden, inclusief een outreach, maar ik merkte dat God me nog langer in Nieuw-Zeeland wilde hebben. Vandaar dat ik na mijn terugkomst in mei 2014 besloot om gehoorzaam te zijn aan Gods stem en een stap in geloof te zetten. In augustus van datzelfde jaar begon ik in Nieuw-Zeeland als staflid op de YWAM Zion basis!

Het werk dat ik hier mag doen komt neer op de visie ‘God kennen en Hem bekend maken’. Elke vijf maanden bieden we onderdak en onderwijs aan studenten met een leeftijd van 17-30 jaar die op een punt in hun leven zijn gekomen waarin ze meer van God verlangen. Mijn taak als staflid is om naast hen te wandelen gedurende deze tijd door middel van coaching, aanbidding en voorbede. Momenteel werk ik als schoolleider, wat betekent dat ik mede de verantwoordelijkheid draag voor de stafleden en studenten.

De reden waarom ik dit werk doe is omdat ik jongeren wil helpen in hun wandel met God. De vruchten waar we naar op zoek zijn, zijn voor de lange termijn. Ons doel is om discipelen te maken die Jezus voor de rest van hun leven zullen volgen en om hen in hun bestemming met God te laten wandelen.

Daarnaast maken we hen bewust van het feit dat naar welke plek ze ook uitgezonden worden, of dat nu in hun vertrouwde thuisomgeving is of in het zendingsveld, zij het zout en het licht van de wereld zijn. Ik ben God ontzettend dankbaar voor het feit dat ik naar deze plek gestuurd ben om een impact te hebben op vele levens en om getraind te worden in leiderschap. God heeft een plan en is getrouw om dat plan te volbrengen! (Jeremia 29:11; Fillipenzen 1:6)

Groet!

Jelle

 

Steun het werk van Jelle!

Spreekt het verhaal van Jelle je aan wil je onderdeel worden van zijn werk in Nieuw-Zeeland en op zijn outreaches? Dat kan! Omdat het werk dat Jelle voor YWAM doet vrijwillig is, is hij financieel afhankelijk van mensen die hem ondersteunen. Dat kan eenmalig zijn of maandelijks. Jelle maandelijks ondersteunen zou hem financieel meer rust en ruimte geven waardoor hij zich vooral kan focussen op zijn werk, maar een eenmalige gift wordt net zo gewaardeerd! Een gift geven via Beth-Shalom is belastingaftrekbaar.

Naast financiële steun is bidden voor hem en het werk dat hij mag doen ook tot een steun. Jelle plaats zo nu en dan specifieke gebedspunten op zijn blog. Hier kun je ook meer lezen over het werk dat hij voor YWAM doet en zijn persoonlijke geloofsgroei daarin.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×