Wat wij geloven

Beth Shalom is een Volle Evangelie Gemeente. Dit betekent dat wij het evangelie van Jezus Christus geloven, in al zijn volheid. Dat wil zeggen, we geloven in de Bijbel als het geopenbaarde Woord van God, onfeilbaar, gezaghebbend, levend, krachtig en onverminderd actueel.

Wij komen bij elkaar om God te eren, naar Zijn Woord te luisteren, maar ook om Hem te leren kennen. Wij willen open staan voor de kracht en de werking van de Heilige Geest. Wij geloven dat God de God van gisteren, vandaag en de toekomst is en dat wij elke dag met Hem mogen wandelen.

Onze geloofsbelijdenis

Wij geloven in:

 • De almachtige God, de Schepper van hemel en aarde
 • De vergeving van zonden en reiniging, door het kostbare bloed van Jezus Christus
 • De Bijbel als het onfeilbare Woord van God, dat absoluut gezag heeft boven elke belijdenis
 • Eén God, die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest
 • De Godheid van Jezus Christus:
  • In Zijn maagdelijke geboorte
  • In Zijn zondeloos leven
  • In Zijn wonderen
  • In Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven
  • In Zijn lichamelijke opstanding
  • In Zijn verhoging aan de rechterhand van God de Vader
 • De noodzaak van bekering en het eeuwig leven dat wij door Zijn genade daarop ontvangen.
 • De noodzaak van de bediening van de Bijbelse waterdoop door onderdompeling, uitsluitend aan bewust gelovigen.
 • De doop in en de werking van de Heilige Geest, met de openbaring van uitingsgaven, genadegaven en bedieningsgaven.
 • Goddelijke genezing naar ziel, geest en lichaam op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus.
 • De bevrijding van gebondenen op grond van de autoriteit van de naam van Jezus Christus, die alle macht heeft op aarde en in de hemel.
 • De noodzaak van regelmatige viering van het Heilig Avondmaal, verkondigende de dood des Heren,
 • De wederkomst van Jezus Christus als Rechter over levenden en doden. Dit met de heerlijke zekerheid dat voor hen die in Christus zijn, geen veroordeling is, maar het eeuwige leven.
 • Wij geloven in de genade, liefde en vrede van Jezus

Zie voor de fundamenten van Beth Shalom de pagina “Fundamenten”

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×