Wat wij geloven

Wij geloven in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Wij geloven dat er één God is, voor Eeuwig bestaande uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is. Wij geloven in de Godheid van onze Here Jezus Christus en Zijn maagdelijke geboorte. Wij geloven in Zijn zondeloze leven en in Zijn wonderen.

Wij geloven dat Jezus Christus onze zonde en de straf op zich heeft genomen. Hij heeft dit gedaan door voor ons aan het kruis te gaan, te sterven, begraven te worden en na drie dagen weer op te staan. Wij geloven dat onze Here Jezus is opgevaren naar de hemel en aan de rechterhand van God de Vader zit. Wij geloven dat ieder mens zondig en verloren is. Daarom moet een ieder zich bekeren en de keuze maken voor een leven met de Here Jezus. Wij geloven dat wij door de Bijbelse waterdoop, door middel van volledige onderdompeling, op mogen staan in een vernieuwd leven en ons mogen uitstrekken naar de gaven van de Heilige Geest.

Wij geloven in de Heilige Geest, gezonden van de Vader als de Trooster, Die ons de weg wijst in heel de waarheid. Die ons kracht en Zijn genadegaven geeft om in alles getuige te zijn van onze Here Jezus. Wij geloven dat God ook vandaag de dag nog wonderen doet.

Wij geloven dat Jezus Christus terugkomt om Zijn gemeente op te nemen in Zijn heerlijkheid en te oordelen over de levenden en de doden. Wij geloven dat een ieder die gelooft in Jezus Christus als enige Middelaar tussen God en mensen, een eeuwig leven zal krijgen.

Wij geloven in de geestelijke eenheid van hen die in Jezus Christus geloven.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×