Privacy-wetgeving

Privacy statement Volle Evangelie Gemeente Beth Shalom Nijverdal

Via het wekelijkse informatieblaadje, de website (https://www.beth-shalomnijverdal.nl/) en facebook (https://www.facebook.com/bethshalomnijverdal.nl/) wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. De Volle Evangelie Gemeente Beth Shalom Nijverdal hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s in het informatieblaadje, op de website en facebook. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht.  Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel van verwerking
Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, et cetera.

Privacy
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken.

Worden foto’s geplaatst dan worden gemeenteleden hiervoor vooraf over geïnformeerd en kunnen zij het aangeven als zij dit niet wensen. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar [email protected]. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van het portal.

Gebruik persoonsgegevens 
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contact persoon AVG [email protected].
De persoonsgegevens van vertrokken leden worden uiterlijk binnen 2 jaar na vertrek verwijderd uit de ledenadministratie.

Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Uitzending kerkdiensten
Via website en facebook worden de preken alleen in audio beschikbaar gesteld.

Publicatie informatieblaadje
Wekelijks wordt een informatieblaadje per mail beschikbaar gesteld aan gemeenteleden die zich daarvoor hebben aangemeld. In het rooster worden de (voor)namen vermeld van de gemeenteleden met een taak. In de aangeleverde artikelen kunnen namen en eventuele contactgegevens worden vermeld als dit door de desbetreffende auteur expliciet is aangegeven successievelijk nodig is voor het uitvoeren van een taak.
Bij het onderdeel “Onze gemeente” worden gebeurtenissen als geboorte, overlijden, nieuwe en vertrokken leden en wijzigingen contactgegevens vermeld als de desbetreffende (gezins)leden deze informatie hebben aangeleverd. Vermelding op de lijst “Omzien naar” vindt alleen plaats na toestemming van lid cq bevoegde gezinsleden. Vermelding op de verjaardagenlijst is gebaseerd op de ledenadministratie.
Wanneer u bezwaar heeft tegen plaatsing van naam en/of contactgegevens en/of datum verjaardag en/of gebeurtenis, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar [email protected] betreffende informatie wordt dan niet (langer) gepubliceerd.
Beth Shalom maakt gebruik van Mailchimp voor het opstellen en verspreiden van het informatieblaadje. Geautomatiseerde afmelding is mogelijk via een link (eind van het bericht).

Publicatie ledenlijst
Periodiek wordt een ledenlijst met de bekende contactgegevens gedeeld (mail en/of schriftelijk).
Wanneer u bezwaar heeft tegen plaatsing van naam en/of contactgegevens, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar [email protected]. De betreffende informatie wordt dan niet (langer) gepubliceerd.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×