Het allerbeste nieuws

Waarom geloven in God?

Tegenwoordig geloven steeds minder mensen in God. Ergens in geloven is niet voor iedereen meer vanzelfsprekend. Zo is ook de inhoud van het christelijk geloof steeds onbekender aan het worden. Waarom zou je geloven? Waarom zou jij je geloof baseren op wat er in de Bijbel beschreven staat?

Allemaal legitieme vragen met een even legitiem antwoord: De God van de Bijbel is namelijk een God van liefde. Een God die mensen op het oog heeft en een persoonlijke relatie wil aangaan met mensen. Natuurlijk denken wij in het rijke westen, dat wij zonder een God kunnen die ons voorziet in ons dagelijks brood. Maar kun jij ook zonder een God die persoonlijk voor jou gestorven is, zodat jij eeuwig leven hebt?

Wie is Jezus?

Bijna iedereen kent de naam Jezus. Zelfs 2000 jaar na zijn dood, wordt zijn naam nog steeds dagelijks door vele miljoenen mensen in de mond genomen. Hetzij met eerbied, hetzij als stopwoord. Maar wie is Jezus dan?

Jezus heeft echt bestaan, daar kunnen zelfs historici niet omheen. Jezus is speciaal voor ons naar deze aarde gekomen om voor ons te sterven zodat wij vergeving van onze zonden mogen ontvangen. Hij kwam met een fantastisch aanbod toen Hij zij: ‘Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven’. Jezus wil heel persoonlijk een relatie met ons en houdt van jou zoals je bent.

Jezus is de enige weg tot God de Vader en tot eeuwig leven. In de bekende tekst in Johannes 3:16-18 staat: ”16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God”.

Waarom moet ik een keuze maken?

Jezus is voor jou persoonlijk gestorven aan het kruis. Een vreselijk pijnlijke dood, maar toch heeft hij dit voor jou gedaan. Waarom? Omdat Hij van je houdt en wil dat je samen met Hem leeft tot in alle eeuwigheid! Hij vraagt je wel om bewust voor Hem te kiezen en in Hem te geloven.

Wil jij kiezen voor Jezus? Dit kun je overal en op elk moment doen!  Bid dan onderstaand gebed:

Lieve Here God en Vader,

Ik wil vandaag met mijn leven bij U komen.

Ik wil vergeving vragen voor al mijn zonden.

Ik geloof dat ik het offer van de Here Jezus nodig heb voor vergeving van al mijn zonden.

Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.

Dank U dat U ook voor mijn zonden stierf aan het kruis.

Ik wil een kind van U zijn.

Dank U dat ik op grond van Uw woord mag weten dat ik eeuwig leven heb ontvangen.

Amen.

Wil je meer informatie? Kom dan gerust bij ons langs tijdens een zondagse dienst, wij willen van harte al jouw vragen beantwoorden!

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×