Geschiedenis

Geschiedenis van Beth-Shalom

De oorsprong van Beth-Shalom ligt in de Volle Evangelie Gemeente te Rijssen. Deze gemeente begon rond 1989 behoorlijk te groeien in omvang.

Dat werd deels veroorzaakt door belangstelling voor die gemeente van een groep mensen uit Nijverdal. Omdat de zaal daardoor te klein werd, werd uiteindelijk besloten om in Nijverdal een Volle Evangelie Gemeente te stichten.

Een Volle Evangelie Gemeente bestond niet in Nijverdal. In goed overleg met de al in Nijverdal gevestigde pinkstergemeente werd vanaf de zomer 1990 in Nijverdal gestart met een maandelijkse evangelisatiedienst. Deze vond plaats op een donderdagavond in het Advendohuis aan de Koersendijk, de oefenruimte van de christelijke muziekvereniging Advendo uit Nijverdal. Als vervolg hierop is eind januari 1991 de Volle Evangelie Gemeente Nijverdal opgericht.

In de dienst van de Volle Evangelie Gemeente Rijssen waarin de ‘nieuwe Nijverdallers’ werden uitgezegend kregen deze pioniers de volgende bijbeltekst mee: Deuteronomium 11:10-12:
10 Want het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, is niet zoals het land Egypte, waaruit u weggetrokken bent, dat u met uw zaad moest bezaaien en al lopend water moest geven, zoals een groentetuin.
11 Maar het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, is een land met bergen en dalen; het drinkt water door de regen uit de hemel.
12 Het is een land waar de HEERE, uw God, voor zorgt: voortdurend rusten de ogen van de HEERE, uw God, daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar.

Dit bijbelgedeelte is voor Beth-Shalom altijd inspirerend gebleven.

De gemeente bestond op dat moment uit ongeveer 80 gemeenteleden, variërend van baby tot hoogbejaard. De oudsten van het eerste uur waren Jan Veldman, Rikus Kuipers, Roelof Vahl, Willem Kleywegt en Chris Hogenkamp. De eerste zondagochtendsamenkomst was op 3 februari 1991 en de officiële openingsdienst werd op 17 maart 1991 gehouden. Vertegenwoordigers van vele kerken waren daarbij aanwezig, net als die van de plaatselijke overheid in de persoon van de toenmalige burgemeester Boer. Tijdens zijn leven is er vanuit de Volle Evangelie Gemeente Nijverdal altijd een zeer hartelijke band met hem geweest. Drie jaar lang hebben we gebruik gemaakt van het Advendohuis.

Door de gestage groei van de gemeente werd het onderkomen in het Advendohuis te klein. Vanaf februari 1994 vond een verhuizing plaats naar het wijkcentrum in de Kruidenwijk te Nijverdal. De samenkomsten werden gehouden in de sportzaal en voor de overige activiteiten werd het wijkcentrum gebruikt. Ruim één jaar gebruikte de gemeente dit wijkcentrum en vanaf maart 1995 werd voor de samenkomsten onderkomen gevonden in het Spoortheater, dat beter bekend was onder de naam ‘Ons Gebouw’.

Al deze jaren werden de doopdiensten gehouden in zwembad het Ravijn te Nijverdal. Dat waren bijzondere diensten waaraan steeds veel publiciteit werd gegeven. In de beginperiode hiervan verheugden we ons over een behoorlijke belangstelling van de lokale pers. De gemeente bleef echter steeds verschillende locaties huren ten behoeve van alle gemeente-activiteiten.

Gedurende alle jaren van het gemeenteleven werd het verlangen naar een eigen gebouw steeds groter. In 1996 werd het nagenoeg geheel vernielde en al jaren leegstaande vormingscentrum ‘De Sproake’ aan de Maasstraat 2 te Nijverdal gekocht door de Volle Evangelie Gemeente Nijverdal. Na een zeer grondige verbouwing en renovatie, waarbij alle gemeenteleden zich enorm hebben ingezet, werden de wekelijkse samenkomsten vanaf 3 november 1996 gehouden in dit gebouw. De verbouwing werd verder afgerond en op 25 januari 1997 werd het gebouw, inmiddels omgedoopt naar ‘Beth Shalom’ (Huis van Vrede), officieel in gebruik genomen.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×