ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Beth Shalom Nijverdal is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Per 1 januari 2014 zijn ANBI’s wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op een website. Deze pagina dient dit doel.

Volle Evangelie Gemeente Beth Shalom
Postadres: Maasstraat 2, 7442 EJ  Nijverdal.
RSIN/fiscaal nummer: 805024207

Wilt u een gift doen? Dat kan via SNS bank Nijverdal: NL70 SNSB 0946 3234 29 t.n.v. Volle Evangelie Gemeente Nijverdal

De leiding binnen de VEG Beth Shalom is in handen van een Oudsten en Diakenenteam (ODT). De samenstelling van dit ODT is onderaan de pagina weergegeven.

Doelstelling van de VEG Beth Shalom is:
‘Jezus Christus kennen en Hem bekend maken doen we met passie, met bewogenheid voor mensen en op een liefdevolle manier.’

Deze doelstelling is verder uitgewerkt in het beleidsplan en een Focus Beth-Shalom.
Een praktische uitwerking van dit beleidsplan is weergegeven in het Jaarverslag 2019 Beth Shalom.
De financiële verantwoording van de in het jaarverslag aangegeven activiteiten is weergegeven in de Jaarrekening 2019

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×