Overdenkingen voor Pasen – 9 april

Overdenkingen voor Pasen – 9 april

Dag 38 van de veertig dagen tijd: Haantje de voorste
Ik ben af en toe wat impulsief ingesteld. Dan doe ik ondoordachte dingen, maak ik plannen over van alles en nog wat en wil ik ze het liefst direct gaan uitvoeren. Negatieve en passieve mensen zitten in mijn allergie. Herken je het? In jezelf, of in mij? Overigens ben ik een stuk rustiger geworden na mijn pensioen vorig jaar volgens mij.

In de veertig dagen tijd gedenken we vandaag witte donderdag. Op witte donderdag wordt herdacht dat de Here Jezus de paasmaaltijd voor het laatst vierde met zijn discipelen. Die paasmaaltijd herinnerde het volk Israël aan de uittocht uit Egypte, het land van de slavernij. Die viering werd vanaf dat moment het avondmaal of eucharistieviering genoemd in alle kerken (Jezus wilde dat vanaf die dag de paasmaaltijd werd gevierd als herinnering aan Hem). Nu staat het symbool voor de bevrijding van ons allemaal. De Here Jezus stierf voor die bevrijding en leeft voor eeuwig om ons te helpen. Hij noemt ons vanaf die tijd vrienden (Joh 15:15)

“Neem dit en eet het. Het is mijn lichaam.” Toen nam Hij de beker met wijn. Hij dankte God ervoor en gaf hem aan de leerlingen. Hij zei: “Drink hier allemaal van. Deze wijn is mijn bloed waarmee God een nieuw verbond  sluit met de mensen. Mijn bloed wordt uitgegoten om de mensen te kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam zijn aan God”.(Matt 26:26-28 basisbijbel)

Eén van die vrienden aan die paasmaaltijd was Petrus. Ik had het kunnen zijn eerlijk gezegd. Een echte haantje de voorste. Impulsief, radicaal, sprong in de bres en in die impulsiviteit was hij ook wel eens ondoordacht. Twee momenten van die impulsiviteit benoem ik.

Ga weg van mij duivel! In Mattheus 16:23 vinden we die uitspraak van de Here Jezus tegen zijn volgeling Petrus. DE Here Jezus legt uit dat Hij zal gaan sterven, gaan lijden, gedood zal worden en weer zal opstaan op de derde dag. “Toen nam Petrus Hem apart. Hij begon Hem streng tegen te spreken. Hij zei: “Heer, God zal ervoor zorgen dat dat niet zal gebeuren!”  Maar Jezus draaide Zich om en zei tegen Petrus: “Ga weg, duivel! Je probeert Mij ongehoorzaam aan God te maken. Want jij wil niet wat God wil, maar wat mensen willen!”

Petrus laat Jezus in de steek. Na afloop van het avondmaal legt Jezus nogmaals uit wat er met hem gaat gebeuren en waarom. Hij vertelt de discipelen dat ze Hem in de steek zullen laten de komende dagen. Dat was tegen het zere been van Petrus getrapt natuurlijk: “Ik zal U echt nooit in de steek laten! Zelfs niet als alle anderen dat wél doen!” Jezus zei tegen hem: “Luister goed! Ik zeg je: voordat de haan kraait zul je vannacht drie keer zeggen dat je Mij niet kent.” Petrus zei tegen Hem: “Ik zal nooit zeggen dat ik U niet ken! Zelfs niet als ze mij met U zouden doden!” (Matt 26:33-35 basisbijbel)

We kennen het verhaal.  Petrus voor de derde keer“Ik zweer dat ik die Man helemaal niet ken!” Op dat moment kraaide er een haan. Petrus herinnerde zich opeens wat Jezus had gezegd. (Matt 26:74-75)
De foto in de kop van de overdenking maakte ik in 2005. We waren in Israël en daalden af van de berg van de zaligsprekingen. Daar kwamen we aan het meer van Galilea op de plek waar Petrus, na de opstanding van de Here Jezus, in ere werd hersteld. Dat herstel hield in dat Jezus hem zijn fouten, zelfs de verloochening, vergaf en nadat Petrus vervuld was van de Heilige Geest bouwde hij mee aan de fundamenten van de hedendaagse kerk wereldwijd. Dat kon Petrus omdat zijn sterke en impulsieve karakter onder leiding van God was komen te staan en niet meer door en voor hem zelf werd geleid.
Het hart van het herstel van Petrus was de onbaatzuchtige liefde van de Here Jezus. Onbaatzuchtig door wat Jezus voor Petrus en voor ons deed en onbaatzuchtige liefde door wat wij kunnen betekenen voor anderen.  Het kunstwerk op de foto symboliseert die onbaatzuchtige liefde en het herstel van Petrus.
Ik hou van Witte Donderdag, jij ook? Ik ben hersteld? Jij ook?
Dit is Pasen!! (Romeinen 8:11)

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×