Overdenkingen voor Pasen – 8 april

Overdenkingen voor Pasen – 8 april

Dag 37 van de veertig dagen tijd:  De grote vergissing

“Wat willen jullie mij betalen? Dan zal ik ervoor zorgen dat jullie Jezus gevangen kunnen nemen”.
Deze vraag stelde Judas aan de toenmalige kerkelijke leiders. Die hadden zich voorgenomen om de Here Jezus op een geschikt moment te vermoorden. In veel kerkelijke agenda’s wordt die gebeurtenis vandaag herdacht. Wat is de onderliggende les vroeg ik me af?
Ik heb het “De grote vergissing” genoemd.  Wat was die vergissing? In de volle overtuiging dat ze juist handelden zorgden de kerkelijke leiders dat de Here Jezus gevangen werd genomen, werd mishandeld en gekruisigd. Het was ze door de duivel ingegeven om dat te doen. In de bijbel worden dat de geestelijke machten van de wereld genoemd.

De geestelijke machten van deze wereld wisten niet hoe Hij dat wilde doen. Als ze het wél hadden geweten, zouden ze de hoogste Heer niet hebben gekruisigd. (1 Korintiërs 2:8 Basisbijbel)

De duivel wist dat hij Jezus ondergeschikt moest maken aan hem zelf. Dat moest gebeuren terwijl Jezus op aarde was. De duivel is een engel die door God uit de hemel is verwijderd. De reden daarvoor was dat die engel aan God gelijk wilde zijn. In de hemel was Jezus onaantastbaar en als mens op aarde was Jezus dat niet. De duivel had het al eerder rechtstreeks geprobeerd om Jezus de baas te worden, maar dat was mislukt. Hij verzocht Jezus in de woestijn, maar dat liep anders af voor de duivel. Het duivelse plan daarna was om Jezus te vermoorden en daarvoor gebruikte de duivel de toenmalige kerkelijke leiders die heulden met de Romeinse bezetters.

Het plan van God. Wat de duivel nooit heeft geweten dat God op de achtergrond alles onder controle had. De geboorte, het leven, het sterven en de opstanding van de Here Jezus passen in het grote plan van God. Dat is het herstelplan van God. En jij en ik maken onderdeel uit van dat plan.  Ook Christus Zelf heeft één keer geleden voor de ongehoorzaamheid van de mensen. Hij was Zelf een onschuldig mens. Maar Hij werd gedood voor schuldige mensen. Zo kon Hij jullie bij God brengen. (1 Petrus 3:18).

De grote vergissing. De duivel dacht alles te regisseren en te controleren. Wat een vergissing was dat.  “Niemand heeft ooit zoiets gezien. En niemand heeft ooit zoiets gehoord. Geen mens heeft ooit zoiets kunnen bedenken. Maar zó is Gods plan voor de mensen die van Hem houden.” (1 Korinthiërs 2:9 Basisbijbel)

God is sterker dan de dood. Maar hoe anders liep het af. Het bleef immers niet bij de dood en het graf. God is namelijk sterker dan de dood. Hij kan zich begeven in het dodenrijk (Jesaja 7:11, Amos 9:2 en Job 26:6) en Hij kan doden het leven weer geven. Hij vernietigt de dood en het dodenrijk (1 Korinthiërs 15:26, Openbaring 1:18). Jezus’ opstanding uit de dood, laat duidelijk zien dat God de kracht van de dood heeft overwonnen. Mensen kunnen daarom door Jezus eeuwig leven (Handelingen 2:24, Romeinen 6:8). 

Geen plan B. Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. (Johannes 3:16 basisbijbel)

Dit is pasen (Romeinen 8:11)

Overdenking: 
God vergist zich niet, ook niet wat jou betreft. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. Waar ben je dankbaar voor?

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×