Overdenkingen voor Pasen – 7 april

Overdenkingen voor Pasen – 7 april

Dag 36 van de veertig dagen tijd:  Daal maar weer af, want bij mensen houd ik me op.
John Henri Newman was een priester, auteur, theoloog, filosoof en opvoeder en zette zich in voor de verspreiding van het geloof. Hij werd in 2019 door paus Franciscus heilig verklaard. Op dag 35 vertelde ik dat zijn lijfspreuk was: “Het hart spreekt tot het hart”. Een andere uitspraak van hem was:
“Ik zocht de stem van God en beklom de hoogste top, maar God zei “Daal maar weer af, want bij mensen houd ik me op””.

Schopte Newman tegen heilige huisjes?
Die heilige huisjes die zeggen dat God in de stilte is? Dat God op de bergtoppen is?
Jezus heeft de nachten vaak doorgebracht op eenzame plekken zoals op de Olijfberg. Het zijn juist die plekken geweest waar de Here Jezus met God, zijn Vader, sprak en luisterde. Jezus had dat nodig om God te kunnen vertegenwoordigen bij de mensen. Dat was principieel voor Hem. Hij deed eigenlijk niets uit zich zelf. Alles wat Hij deed of juist niet deed, wat Hij zei of niet zei had hij van zijn Vader (Joh 5:19). Daardoor kon Hij zeggen dat wie Hem had gezien ook de Vader had gezien. Jezus zei dit in de context van het bekende bijbelgedeelte in Johannes 14: “IK BEN  de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen.”

Een andere uitspraak van Newman was:
“Wees niet bang dat je leven ooit ten einde loopt. Vrees eerder dat het nooit begonnen zal zijn.”
Newman had het vermogen om buitengewoon genuanceerd theologische vraagstukken te benaderen vanuit zeer veel invalshoeken. Maar uiteindelijk was zijn conclusie dat de persoonlijke relatie met de Here Jezus Hem tot leven heeft gebracht. En juist dat maakte het dat hij in alle eenvoud complexe theologische vraagstukken samenvatte. Het bekendste bijbelgedeelte dat er is komt uit Johannes 3 van de bijbel en inspireerde Newman tot de uitspraak:
“Wees niet bang dat je leven ooit ten einde loopt. Vrees eerder dat het nooit begonnen zal zijn”.
Dat bijbelgedeelte luidt:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. (Johannes 3:16 NBG)

Dat geldt ook voor vandaag, het wordt weer een mooie dag en in de bijbel is te lezen dat God elke morgen opnieuw goed voor ons is! Ook vandaag weer is God trouw en blijft Hij trouw. (Klaagliederen 3:22-23)

Overdenking:
1. Waar denk jij dat God zich op houdt?
2. Is jouw leven al begonnen?

Dit is pasen (Romeinen 8:11)

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×