Overdenkingen voor Pasen – 11 april

Overdenkingen voor Pasen – 11 april

Dag 40 van de veertig dagen tijd: “Kijk in je hart, mijn zoon, kijk in je hart.” 
Benedictus van Nursia was een Italiaanse Monnik. [i] Hij stichtte meerdere kloostergemeenschappen en schreef de zogenaamde Regula Benedicti. Ze worden de regels van Benedictus of de kloosterregels genoemd. Deze leefregels zijn tot op de dag van vandaag de belangrijkste regels in kloosters. Wat maakt ze bijzonder? Het fundament van de kloosterregels zijn de eerste drie hoofdstukken. Onderwerp is gehoorzaamheid in de zin van het goede en oplettende luisteren.
Op een avond tijdens het souper gaf Benedictus één van de monniken de opdracht om de tafel te bedienen en de kaarsen aan te steken. Nu was deze monnik de zoon van een senator. Hij begon te mopperen: “En wie is dat dan helemaal wel dat ik hem zou moeten bedienen aan tafel en dat ik de lichten voor hem zou moeten aansteken?” Maar de heilige vermaande hem: “Kijk in je hart, mijn zoon, kijk in je hart.” Daarop riep hij de andere broeders, liet aan die monnik de lamp uit handen nemen en gaf opdracht hem in zijn cel op te sluiten.

Waar was Jezus? Vandaag is het de zogenaamde stille zaterdag. De Joden vierden de Sabbath en net voor het begin van de Sabbath werd het lichaam van de Here Jezus in het met een rotsblok verzegelde graf gelegd. Romeinse soldaten moesten verhinderen dat het lichaam door de discipelen werd gestolen was de gedachte van de toenmalige kerkelijke leiders.

Waar waren de discipelen? En de discipelen? Waar waren zij? Ze waren bang lezen we in Johannes 20:19, bang om door de Joden gevangen genomen en gedood en ze hadden zich in een huis opgesloten. Ze hadden in de verste verte geen rekening gehouden met de opstanding van de Here Jezus. Wisten ze het niet dan? Ze hadden het wel kunnen weten natuurlijk, de Here Jezus had ze drie keer uitgelegd dat Hij gevangen genomen zou worden, moest lijden, zou sterven, maar ook dat Hij op de derde dag zou opstaan. Jezus had ze Psalmen in herinnering gebracht net als de boeken van Jesaja die dit al hadden voorspeld. Echt geluisterd hadden ze niet…..

“Kijk in je hart, mijn zoon, kijk in je hart.”  Benedictus van Nursia werd geïnspireerd in de stilte van een grot, net als de discipel die Jezus liefhad, Johannes, op Pathmos werd geïnspireerd in een spelonk en het boek openbaringen schreef, Paulus schreef de belangrijkste hoofdstukken in de bijbel vanuit de gevangenis, leren zwijgen om beter te kunnen spreken zegt Jos Douma, een hedendaagse predikant en vraagt zich af waar de stilte is gebleven. David zegt in Psalm 62:5-6: “Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen.” Op dag 35 schreef ik over John Henri Newman en citeerde: “Het hart spreekt tot het hart”. De NCRV had jaren lang een slogan: Als je goed luistert dan hoor je zoveel meer. En Jezus zei alleen maar dat te doen wat Hij van de Vader hoorde en zag. Gisteren citeerde ik Johannes 5:19-21.

Eerlijk zijn over vertwijfeling in de stilte. Geloofshelden durven eerlijk te zijn over hun vertwijfeling. David is zo’n held en hij heeft dat verwoord in vele Psalmen. Maar denk ook aan moeder Teresa die jarenlang eenvoudig trouw was aan haar roeping, terwijl de hemel bleef zwijgen. Wat een voorbeeld van volhardend geloof! Een journalist vroeg haar eens wat ze zei in haar gebeden.  “Ik zeg niets. Ik luister slechts,” antwoordde Moeder Theresa. “En wat zegt God dan tegen u?”“Hij zegt niets. Hij luistert slechts.”

Wat leerde Jezus? [ii] De Here Jezus was en is de stilte en op zijn allerlaatste moment van vertwijfeling, het allerlaatste moment voordat Hij gevangen werd genomen, ging Jezus naar een eenzame plaats, genaamd Getsemane, en Hij zeide tot de discipelen: “Zet u hier neder, terwijl Ik heenga om daar te bidden.”(Matt 26:36)

Hoe doe ik dat kun je je afvragen? Dat heb je iedere dag kunnen lezen en horen in mijn overdenkingen. Altijd sloot ik af met de volgende tekst of uitspraak: Dit is Pasen (Romeinen 8:11) Voor mij betekent die bijbeltekst dat ik door God ben gemaakt om te leven en naar Hem te luisteren, Jezus woont in mij.

Morgen is het Pasen (Romeinen 8:11) en vandaag is mijn vraag aan jou:

Wat betekent Pasen voor jou persoonlijk?


[i] Benedictus van Nursia was een Italiaanse monnik die in 480 te Nursia in het Italiaanse Umbrië werd geboren. Hij was van adellijke afkomst. Na zijn studies te Rome leidde hij drie jaar lang het leven van een woestijnmonnik in de eenzaamheid van een grot te Subiaco ten oosten van Rome. Vervolgens kwam hij aan het hoofd te staan van een naburig klooster: Vicovaro. Maar na een verijdelde vergiftigingspoging door de monniken daar keerde hij naar Subiaco terug. Daar legde hij de basis voor een aantal kloostergemeenschappen, die op de leest van zijn idealen waren geschoeid. Zijn meest bekende uitspraak is Ora et Labora (=bid en werk)
[ii] Bijbelgedeelten over Jezus en zijn verblijf in de stilte: Mattheüs 14:13, Mattheüs 14:23,Marcus 1:35, Lucas 6:12, Lucas 5:16, Lucas 9:18
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×